[Anna Maria Lenngren]Adams och Evas första morgonsång


Agnes


Andarna


Anders och Köks-Kajsa


Andra tyger, andra seder


Bacchus på riksdagen


Berget och poeten


Biet och duvan


Biografi


Björndansen


Boken


Bordvisa


Bordvisa för gifta männer


Bröststycke


Buketten


Dagbok


Dansen


Danska sånggudinnan till den svenska


De små på landet


De tre novitierna


Den elaka drömmen


Den förnöjde epikurén


Den glada festen


Den glade sansculotten


Den kurerade svartsjuke


Den lilla tiggarflickan


Den lille ljugaren


Den lärde


Den mödosamma världen


Den olycklige i kärlek


Den välvise minnessång


Den är lycksalig!


Det förflugna ordet


Det förhastade löftet


Det första ordet


Det högtförnäma äkta paret


Dialog


Dialog på källaren


Distraktion


Dröm


Dygden och visheten


Döden och jag


Eklog den 1 november 1796


Elegi


En blick på graven


En mans gravskrift över sina tvenne hustrur


En sannfärdig historia


Engelska vagnen


Epigram


Epitafer


Ett gott råd är bättre än penningar


Ett sätt att göra herdakväden


Farbror Staffan


Fosterfadern


Fröken Juliana


Fröken Lise


Fästmön


Förnöjsamheten


Förr och nu


Försök till en visa i anakreons stil


Gaskognisk berättelse


Gengångaren


Gossen och leksakerna


Grev Bernhards bröllop


Grevinnans besök


Gubben


Gubben Didrik


Gumman


Gunilds glasögon


Göternas utvandring


Hans Knapp


Hans Nåds morgonsömn


Herr Grälberg


Herrns och fruns morgonkonversation


Hjorten och kaninen


Hymn


Häckburen


Infall


Intet ord i laget


Invokation


Jag har hört sägas


Jo, jo, det går så!


Julklapp till Magister Sprätt


Kalaset


Katten och Pagegojan


Klagan och tröst


Kontrasten


Kritik


Kyrkogården


Källan


Kärleken och dårskapen


Könets fyra åldrar


Liknelsen


Livets korthet


Lovsång till Bacchus


Lukas


Lyckan råkar man


Lycklig den!


Lycksaligheten


Mamsell Lisa


Mannens fyra åldrar


Mannens sista vilja


Medelåldern


Medicinskt rön


Min levnads mål


Min salig hustru


Min salig man


Min sällhet


Min vilja


Minnesvården


Mirza


Misstaget


Mor och dotter


Moster Agnetas klagan


Myntets fyra åldrar


Mårten Holk


Måttlighetens skål


Notifikation


Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon


När


Oförtänkt svar på frågan


Opera i tre akter


Operan


Ordets egentliga förstånd


Orfeus


Pojkarne


Porträtterna


Probatum est


Quid Levius Pluma


Reflexion


Rosalie


Rosen utan törnen


Rågeten och hennes son


Saga


Saknaden


Sammetsrocken och örngottet


Samtal mellan doktorn och patienten


Skepparen och skeppsredaren


Skrifvet till bords, då olyckan hände


Skuggorna


Slottet och kojan


Stockholmsvåren


Strutsen


Styvmodern


Sång i ett glatt sällskap


Sällheten


Tacksägelseskål


Tavlan


Tekonseljen


Testamentet


Till ...


Till en astronom


Till en girig


Till en ung flicka


Till fru ***, som är rädd för ormbett


Till Isabelle


Till Lise som begärde bli avmålad som nunna


Till Mamsell S***


Till min frack


Till ungdomen


Tillämpningen


Toaletten


Törst-släckningen


Upptäckt


Vadet


Var ålder har sitt skick


Varningen


Vauxhallen


Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet


Vid tillfället av den bedrövliga händelsen


Vintervisa


Visa om paradiset


Vännen i nöden


Ålderdomströsten


Årstiderna


Ändå någon olyckligare


Änkan


Äreporten


Öfver en enögd skönhet


Öfver ett monument


Öfver kärleken i Orphée


Över min pappa


Över sagan om "Byxorna" av Leopold[topp]

[Anna Maria Lenngren]