[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]
Anarchy Archives
Bakunin Archive
M Bakunin

MALMGÅRDEN
gäst nr 1

Michail Alexandrovitj Bakunin (1814-1876)

Malmgården

Michail Alexandrovitj Bakunin (1814-1876)

Tillsammans med polska revolutionärer kom den ryska anarkisten Michail Alexandrovitj Bakunin till Sverige den 30 mars 1863. Samtidigt som ett flammande deltagande för Polens sak var som varmast här i Sverige.

August Blanche var särskilt i eld och lågor för Polens frihetssak. På möten, i Borgarståndet och enskilt arbetade han för en hela världens protest mot det ryska förtrycket.

"Det är icke så länge sedan som en av våra utmärktaste ännu levande skalder i en eldig sång uppmanade oss att en morgon taga ryssarna på sängen, och med hänryckning lyssnade vi då till denna lyras slag. Nåväl, mina herrar, tiden är nu inne - tagen ryssarna på sängen. Det är åtminstone kaffedags. Men man vore nästan färdig att tro, att vi äro lika tappra på vers, som vi äro fega på prosa."

August Blanche

Italiens frihetskamp och i synnerhet dess anförare, Garibaldi, stod högt i kurs. I alla fall hos kretsen kring August Blanche.

Bakunin fick bo hos Blanche i Malmgården och de två for tillsammans januari 1864 ner till Italien för att förenas med Garibaldi i frihetskampen.

Men August Blanche fick nog av det revolutionära frimureriet och återvände snart till Sverige. Bakunin fortsatte dock sitt yrkesrevolutionära värv.

I Första Internationalen utspelade Bakunin en kamp mot Marxanhängarna och anarkisten Bakunin uteslöts 1872. Deltog i flera upprorsförsök och slutade sina dagar i Schweiz 1876.

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]