[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]
[Stockholmsbild]
[Elias Sehlstedt]

Strömparterren

MALMGÅRDEN

Stockholmsbild

[topp]

melodin i midi format


text: Elias Sehlstedt

Våren över jorden andas.
Allehandas
Skeppsnotiser stå som förr i spalt.
Sommarnöjen, sjö- och gyttjekurer,
Ångbåtsturer
Annonseras överallt.

Det är liv i alla ändar:
Solen bländar
Och oss alla utom knuten drar.
Våren suger också, jo, var säker
"Allt som kräker"
Törstande en solklunk tar.

Fraktgods hela Skeppsbron packas,
Kaffe stackas -
Buffelhudar och bokhållarspring!
Skepp och skutor, som till land sig närma,
Lustigt svärma
Mäklare som flugor kring.

Hamnkaptener och grossörer,
Kontrollörer,
Lotsbestyr om lästetal och fot!
Ångbåtspipor, rök och vin i tågen,
Gamla vågen,
Reisens portvin mitt emot.

Kättingsskrammel, packhusherrar,
Häst och märrar,
Rodd och stadsbud och visitation
Strömmingskorgar, vita jungfustubbar,
Dillströms-gubbar,
Frat och dunst på fiskarbron!

Skräll och skrammel uti slussar,
Omnibussar,
Vinsch- och pumpspel hela hamnen rund;
Ålands-ostar trillas om och borras,
Skånska skorras,
Knick och knack i brännvinssprund!

Mun och ögon opp nu spärren!
Strömparterren
Nyss föryngrad utur böljan sprang.
Bacchi halvö fångat har publiken -
Och musiken -
Är den ej gudomlig? Klang!

Gräset grönskar, varm är sunnan.
Det går unnan:
Myggen dansar över vågens bryn.
Det är Djurgåln, ni kan se den själva:
Träden välva
Vänligt kronorna i skyn.

Luften gudaskönt man snusar:
Varmt han susar
Huldrikt över livets släkt.
Ja, Gud vet, om någon snus-sort heller
Tillfredsställer
Som en pris av vårens fläkt!

[topp]

Elias Sehlstedt

ELIAS SEHLSTEDT (1808-1874)
[Elias Sehlstedt textdatabasen]

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]