[text- diktarkivet] | [tillbaks index] | [Malmgården]

Föreningen Wendelas Vänner
Wendela Hebbes Hus


[Wendela Hebbe]

MALMGÅRDEN

Wendela Hebbe (1808-1899)

Akt I

Wendela en av döttrarna Frågvis, Envis och Näsvis.
Fadern kyrkoherden i Sandsjö Samuel Åstrand.
Biskopen i Växjö stift, Esaias Tegnér,
kommer gärna på visitation.
Biskopen skriver i Wendelas poesibok.
Biskopen säger till Wendela.
Skriv, ta kontakt med mig när som helst.
Åren går.
Skön Wendela gifter sig med Clemens Hebbe
och flyttar in på godset Näsbyholm.
Där får de tre flickor med några års mellanrum.
Wendela och Biskopen i Växjö växlar brev.
Katastofen. Maken, Clemens,
gör konkurs och flyr landet.
Wendela står ensam med tre barn.
Hennes enda vän utanför familjekretsen, biskopen i Växjö, hjälper med ett lån.
Wendela försörjer sig som
privatlärare i staden Jönköping.
Hon skriver sin första roman Arabella
utgivet på Lars Hiertas förlag.
Hon tar med sig döttrarna till Stockholm.
Skriver ett anställningskontrakt
med Aftonbladets ägare.
Wendela Hebbe är Sveriges först
fast anställda  kvinnliga journalist.
Lars Hierta har nu två familjer; den andra familjen, Hierta-Hebbe, får sonen Edvard.
Carl Jonas Love Almqvist och Wendela
är  mer än vänner.
Almqvist komponerar "Vendelas mörka lockar".
Biskopen i Växjö, Parnassens kung, skriver:
"Ack Wendela, hur skall jag, den  försmådde,
kunna ha någon levnads- eller sångarlust
då du icke kan älska mig? Mitt hjärtas, kanske till någon del svenska sångens öde vilar numera i dina händer; skall det förvissna där?"

Epilog

Wendelas dotter, Signe Hebbe, gör karriär som operasångerska.
Wendela följer med på turnéerna som en allt i allo.
 

[topp]
[text- diktarkivet] | [tillbaks index]
[Malmgården]