[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Yttersta dagen] | [Ur ett brev från Jonas Svedbom]

Yttersta dagen

text: Magnus Brynolf Malmstedt

Sången skrevs 24 april samma år som Anna Maria föddes, 1754.

Fadern, Magnus Brynolf Malmstedt (1724-1798) född på soldattorpet Malmerud under Åkesäter i Högsäter, Dalsland. Fil mag. i Lund 1748. Tre år senare oavlönad docent i latin vid Uppsala Universitet. Fick professors namn 1787. Påverkades av herrnhutiska kretsar i Stockholm och skrev ett stort antal andliga sånger, av vilka mer än 300 finns i handskrift i Uppsala Universitetsbibliotek. Sången Yttersta dagen till en folkmelodi finns representerad i Bibeltrogna Vänners sångbok.

Modern var från Värmland, Märtha Johanna Florin (?-1788).

Yttersta dagen

Yttersta dagen rätt fröjdefull bliver
för dem på Jesus, vår frälsare tro;
yttersta stunden dem inträder giver
till deras sälla och eviga ro.
Arbete, strid
byts då i frid,
härlighet följer på mödosam tid.

Den som nu önskar sig värdigt bereda
saligt att sluta sin eländes tid
må låta ordet och Anden sig leda
barnsligt i tron till sin Frälsare blid.
Änden blir god,
när blott hans blod
här fått uppliva och stärka vårt mod.

Rädes du ännu för döden och domen,
må du då tänka på Frälsarens död,
som att vår frihet månd´ bliva fullkommen
dömdes och dog uti yttersta nöd.
Är det vår tröst,
att han oss löst,
bli domsbasunen en glädjefull röst.

Gör, Herre Jesu, den saken rätt viktig
för våra hjärtasn, att du är vårt allt,
att du vår sak och vår räkning gjort riktig
då du all världenes synder betalt!
Giv att vi må
lita därpå
och för din tron med frimodighet stå!

[topp]

Ur brev den 15 februari 1798
text: Jonas Svedbom

Vi ha mistat en professor här i Uppsala, han heter Malmstedt. Han var i Stockholm och kom durk bort, så att ingen visste, hvarest han tagit vägen, sluteligen fann man efter mycket sökande igen honom i Norrström. Han hade gått öfver en bro just om afton och fallit utöfver. Han hade ej syssla, blott professorskaraktär, emedan han var hernhutare och kunde aldrig få syssla.

Var för övrigt mycket god och äfven lärd. Ej fattades honom skicklighet att vara professor, talte latin som det varit hans modersmål o. s. v.

Han har en dotter, som är gift i Stockholm - jag minns nu ej namn på hennes man.

Hon är författerska till 'den lilla Nelli'.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]