[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Ett sätt att göra herdakväden]

Ett sätt att göra herdakväden

text: Anna Maria Lenngren

Ett sätt att göra herdakväden

 

  Placera vid en å i skuggan under träden
         en Dafne uti schäferhatt,
         i linntygsärmar bar och platt,
         med röda snörband i korsetten
         och mycket rosor i huletten,
         en Koridon, som smilar flatt,
         ser hjärtans flepig ut och kärlig,
    med flöjt i hand - en flöjt är oumbärlig -
och vippor i hans stav ... och gullgult knutet hår
         och vita ben och gröna lår ...
         skog, ängar, bete, sol och vår,
         en fähund och en skock med får,
         som stundom flöjer, stundom går
         i herdens vårdnad spak och säker:
  se, det är en idyll, som äntlig man förstår,
         så sann och menlös att den - bräker.
(1797)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]