[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Bordvisa]

Bordvisa

text: Anna Maria Lenngren

Bordvisa

Sjungen, vänner,
höjen glädjens ljud!
Medan själen lyckligt känner,
lydom nöjets bud!

Grymma lära,
som från avgrund gått ...
Nej vår glädje är hans ära,
våra kval ett brott.

Vike smärtan!
Mörka anletsdrag,
suckar från betryckta hjärtan,
flyn ur detta lag!

Låt oss glömma
allt vad livet tär!
Skulle himlen brottslig döma
den, som lycklig är?

Sorgsna minnen,
tankens plågohär,
denna sälla stund försvinnen!
Den för glädjen är.

Sjungen, dricken,
höjen glädjens röst!
Njutom visligt ögonblicken
utav livets tröst!
(1797)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]