[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Minnesvården]

Minnesvården

text: Anna Maria Lenngren

Minnesvården

"Kan du precist förståndet gissa
av denna stolta grupp: de fria konsterne
i sorg kring denna mausolé?
Låt se ...
Den salig höge herrn har svarvat någon trissa
och spelt förträffligt bilboké.
"Gott ... men vi står här sångens fader
bestört med alla muserne?" ...
Jo, salig greven skrev charader
och blåste falskt på flöjt och gjorde bouts-rimés.

(1797)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]