[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Änkan]

Änkan

text: Anna Maria Lenngren

Änkan

Marianne, en högt bedrövad änka,
jämt prisade sin salig man:
nej, ingen varit såsom han!
- Ty se, det lättar, kan man tänka,
en stackars högt bedrövad änka
att jollra om sin salig man
och offer åt hans minne skänka. -

Hon under klagan och beröm
som oftast ropade: "Ack, döm
om sådan man kan nog värderas!
I allt min vilja var hans lag,
han fann hos mig vett och behag,
han tillbad mig" - "Ack," utbrast jag,
"er mistning kan ej repareras!"
(1791)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]