[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Reflexion]

Reflexion

text: Anna Maria Lenngren

Reflexion

Cornelius Tratt är död - en liten rödlätt man,
gick gärna i syrtut - i går begravdes han.
    Jag kistan såg och processionen
    och gjorde denna reflexionen:
    »Bror Tratt, du levde glatt och kort;
förr bars du alltid hem, nu bärs du äntligt bort.»
(1794)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]