[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Epitafer]

Epitafer

text: Anna Maria Lenngren

Epitafer

1.

Här vilar fänrik Spink, en hjälte, som tyvärr
För tidigt samlad blev till sina fäders grifter.
Hans årtal voro få, men stora hans bedrifter:
Han sköt en gång en sparv och red ihjäl en märr.
(1798)

2.

Min hustru vilar här till världens sista dag:
Hon är i ro - och även jag.
(1793)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]