[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Till Mamsell S***]

Till Mamsell S***

text: Anna Maria Lenngren

Till Mamsell S***

Nej, min Salime, jag må bekänna,
jag hellre ser uti din hand
en bandsöm än en penna!
Man sagt du skriver vers ibland ...
Ack, om jag den förledarn kände,
som dig på dessa griller bragt,
han skulle få en exemplarisk ände!
Så oerhört man ock mig sagt,
att du, för vitter läsning böjlig,
var dag med allo makt
dig söker göra lärd och löjlig ...
Lyd mig och detta uppsåt fly!
Vet du, Salime, vart dig din dårskap lockar?
Var gång, du snillets blommor plockar,
förgås en ros utav din hy.
Var gång som du din lyra tager,
du kärleken förtörnad gör.
Salime, ack nej ... det är ej lager,
men myrten, som dig pryda bör!
Tro ej den drift, som dig bedrager,
var med din sälla oskuld nöjd!
Sök ej att Pindens spetsar skåda ...
Vet, min Salime, på denna höjd
är man med kjortlar uti våda!
(1783)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]