[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Klagan och tröst]

Klagan och tröst

text: Anna Maria Lenngren

Klagan och tröst

      "Sälla förflutna dagar,
      varföre skall jag minnas er?
      Intet mig nu behagar:
      jag endast saknar och klagar ...
      Sälla förflutna dagar,
      I återkommen aldrig mer!"

Varför skall ängslan plåga ditt bröst?
Öppna ditt hjärta för nöje och tröst,
bort med bekymmer, omsorg och gräl ...
sällheten föddes att bo i din själ!
Hurtigt på glaset luta,
lär dig att leva och njuta!
Så lyder lagen vid Bacchi befäl ...
bort med bekymmer, omsorg och gräl ...
sällheten föddes att bo i din själ!
(1789)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]