[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Upptäckt]

Upptäckt

text: Anna Maria Lenngren

Upptäckt

Jag ofta undrat, att så fort
mitt bästa vin har tagit ända;
Klas, min betjänt, jag därom sport,
han alltid lika klok mig gjort;
nu vet jag dock vi så plär hända:
Klas älskar gärna ta ett glas,
min hustru åter älskar Klas.
(1790)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]