[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Över sagan om "Byxorna" av Leopold]

Över sagan om "Byxorna" av Leopold

text: Anna Maria Lenngren

Över sagan om "Byxorna" av Leopold

Munkarna, sin herr patron
Bonifacius till ära,
brukade i procession
salig gubbens byxor bära,
såsom styrkande för tron.

Fäderna med rakad hjässa,
fotsid kolt, botfärdig min,
rosenkransar och latin
buro under bön och mässa
trasan i ett gyllne skrin.

Ofelbarlig var effekten
utav dessa murkna plagg:
magrev, stenpassion och agg
sades flykta vid aspekten
av det underbara schagg.

Det kan tros - om man behagar -
vad om deras kraft man sport ...
Annan tid och annan ort:
byxorna i våra dagar
likväl större under gjort.
(1799?)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]