[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Ändå någon olyckligare]

Ändå någon olyckligare

text: Anna Maria Lenngren

Ändå någon olyckligare

   En man, som hade inga skor.
uti sin nöd och harm på ödets delning svor.
"Kan någon," sade han "väl mera uslig vara?" -
   "Ack jo!" en krympling hördes svara.
"Tänk ... när din skolöshet så litet du fördrar,
vad skall jag säga då, som inga fötter har!"
(1787)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]