[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet]

Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet

text: Anna Maria Lenngren

Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet

Om någon har förtjänt att sömnens sötma smaka,
   så är det säkert du, min vän,
   du, som ej nånsin tröttnat än
för vitterhetens bästa vaka!

Må uppå detta rum din sömn så säker bli
   som snillets barn sig kunna lova
   att vid din ljuva poesi
förutan någon länstol sova!
(1789)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]