[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Till Lise]

Till Lise

text: Anna Maria Lenngren

Till Lise
som begärde bli avmålad som nunna

Jag trodde du var nöjd att få, så stor du är,
som Venus på min tavla pråla;
men då du nu av mig begär
att jag som nunna dig skall måla,
så minskas och därvid till hälften mitt besvär,
ty, sköna Lise, att icke tadel väcka,
så bör din nunnebild till midjan endast räcka.
(1780)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]