[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Kritik]

Kritik

text: Anna Maria Lenngren

Kritik

        "Vad fan är det," skrek pastor Fadd,
och njöt i makligt lugn den läckra morgonkosten
        i sidennattrock hemmastadd,
"vad fan står det för strunt i Posten?
Har satan åter makt med detta gamla blad?
Det tycktes på en tid ej arta sig så illa,
gav bara tidningar åt land och huvudstad,
        malice i ingen enda rad;
        och höll sig fredligt, fromt och stilla.
Skall ondskan där på nytt sitt huvud resa opp?
Satiren trodde jag av djävulen uppsluken:
men se! står icke jag precist från tå till topp
        i dag livs levande på duken!
        Belackarn - ja, det blir därvid -
skall straffas ... flydde han till Shetland, till Minorca,
jag skriker det så högt, som mina lungor orka:
        är det en vers i denna syndatid?
        Är det ett skämt i denna svåra torka?"
(Från skaldinnans senare år)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]