[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Myntets fyra åldrar]

Myntets fyra åldrar

text: Anna Maria Lenngren

Myntets fyra åldrar

Man gyllne åldern kallat har
den tid, då uti alla stater
var en uti sin ficka bar
en pung med holländska dukater.
Sen följde silvrets tidevarv:
riksdalrar, piastrar, karoliner
och slika oviga maskiner
man fick i handel och i arv.

Så kom den tunga koppartiden,
som gjorde ännu mer besvär.
- Och säkert alla fägna lär,
att även den är väl förliden. -
Nu, gudskelov, på intet sätt
man över slika bördor klagar,
men världen faller allom lätt
i pappersålderns sälla dagar.
(1792)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]