[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Den kurerade svartsjuke]

Den kurerade svartsjuke

text: Anna Maria Lenngren

Den kurerade svartsjuke

Han kysser henne ... ack, och jag skall se därpå!
Hon kysser honom ... ha, min själ och sans förgå!
      Kom, skynda, fyll mig då pokalen
att jag må slippa se och slippa rent bli galen!

      Jag ser och dricker, dricker, dricker, ser ...
      O, Bacchus, Bacchus, o vad sker?
      Vad fröjd ... jag ser ej något mer
      än vin och glas ... och allting ler.
(1795)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]