[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Till min frack]

Till min frack

text: Anna Maria Lenngren

Till min frack

O, du, min nya kära frack,
vad jag med skäl ditt värde prisar!
För din skull man mig aktning visar
bland både bättre folk och pack.
O, du, min nya kära frack,
vad jag med skäl ditt värde prisar!
Jag låg för hela världen gömd:
med all den lärda håg mig brände
att bliva rosad och berömd,
blev jag dock efter rocken dömd.
Min inre halt ej någon kände,
mitt vett till ingen fördel lände,
min lärdom gjordes spott och hån,
ty vart jag kom, jag, snillets son,
så fick jag höra, längst i vrån,
där alla ryggen till mig vände:
"Han är en narr ... det syns väl på´ n!"
Ett slikt förakt mig borde röra,
ty, med allsköns filosofi,
vad harm likväl det måste göra
att ständigt så beskrattad bli!
Jag då begynte eftertänka
hur som förtjänsten ock ibland
betarvar hjälp av skräddarns hand
att kunna visa sig och blänka.
Jag började min omsorg sänka
till saker, som en lärd försmår.
Och fann, att dunet i mitt hår
min hjässas lager skulle kränka.
Jag ville följa modets lag ...
dock trodde likväl aldrig jag
att blott en rock av bättre slag
mig skulle någon framgång skänka.
Men, du, min oskattbara frack,
vad jag med skäl ditt värde prisar!
dig ensam är jag skyldig tack,
att jag ej skuffas mer av pack
och att hans nåd mig nåd bevisar.
Ty sedan jag dig lyckligt bär.
jag undgått i hans förmak dröja
med sällskap utav slöddret där
och i min ångst för Pål och Per
min stackars rygg till stoftet böja.
Ja, i min ytas nya skick
man börjat med förundran röja
en art av snille i min blick;
och även nyss jag höra fick
från några av de skönas skara:
"Den karln tycks verkligt hygglig vara,
och det syns grant, att han är kvick!"
Corrina, som mig så föraktat,
som fann mig så pedant och lärd,
tycks, sedan hon mig nyss betraktat,
mig finna tämligt älskansvärd ...
Snart blir, jag hoppas, mig beskärd
den lycka, som jag eftertraktat.
O, du, min nya kära frack,
vad jag med skäl ditt värde prisar!
För din skull hon mig godhet visar:
min kärlek mer ej kallas snack.
O, du, min nya kära frack,
jag dig för all min lycka prisar.
(1790)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]