[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Lyckan råkar man]

Lyckan råkar man

text: Anna Maria Lenngren

Lyckan råkar man

En man i nödens stund ett rep om halsen band
han ville hänga sig ... men han en guldbörs fann,
      strax repet han ifrån sig slängde
      med lustigt mod till skatten grep ...
då den, som skatten mist, nu fann på detta rep
      och i sin sorg sig därmed  hängde.
(1795)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]