[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[De tre novitierna]

De tre novitierna

text: Anna Maria Lenngren

De tre novitierna

En gång, då ut till straff en tjuv ledsagad gick,
man detta samtal höra fick:
"Ack," sade prästen nu till fången,
"det är i dag den första gången
som någon jag till galgen för" ...
"Jag ock min syssla nu för första gången gör,"
förmälte mästerman ...
            "Nå," hördes tjuven svara
"så lär det då vår lärspån vara,
ty detta är också min allra första snara.
Men jag tror nog man skall få se
vi oss ur spelet dra med heder alla tre."
(1788)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]