[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Den lärde]

Den lärde

text: Anna Maria Lenngren

Den lärde

Magister Mal båd´ dag och natt
i böcker efter visdom söker:
      han bläddrar och röker
      och söker och söker,
men finner aldrig denna skatt.
Han känner sfärers harmoni,
men ej min visas melodi.

Allt i en forntid känner han:
de gamla grekers skor han känner,
      men sina, go´ vänner,
      jämt bakfram han spänner,
den vise man, den vise man.
Han allt att reda ut förstår,
förutom blott sitt eget hår.

Han känner alla lärdomsljus
ja, intill alla lärdomsdankar,
      och satser och tankar;
      men knappast ett ankar
han skilja kan ifrån ett krus.
Han späder vatten i sitt vin ...
o, vad har Mal för sin latin!

Sol, måne, stjärna och planet,
se, därom vet han allt till pricka;
      men konsten att dricka,
      men väg till en flicka,
en konst utav slik enkelhet,
en konst som var av oss förstår,
hans fattningsgåva övergår.

Sätt på dig, Mal, din lagerkrans,
jag skall din grekska visdom ära.
      Följ alltid din lära
      bland lärda och tvära!
Jag älskar flickor, vin och dans.
Vad vinst för din magistergrad?
Du är blott lärd ... men jag är glad.
(1796)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]