[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Liknelsen]

Liknelsen

text: Anna Maria Lenngren

Liknelsen

Var enda liten skald plär likna sin Corinna
vid solen ... när det helst med rimmet passar sig.
Jag kan ej kväda så om dig, o, min Dorinna,
du liknar solen ej, men solen liknar dig.
(1793)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]