[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Sällheten]

Sällheten

text: Anna Maria Lenngren

Sällheten

Sänd av Jofur, smärtan
steg på jorden ned
och i våra hjärtan
sina tistlar vred.

Klagan, rop och böner
gåvo sorgligt ljud
ifrån jordens söner
upp till jordens Gud.

Världens fader hörde
världens barn av nåd:
tårar honom rörde ...
allgod, fann han råd.

Kärleken han skänkte:
sorgen flyktade ...
druvans nektar blänkte,
glädjen skallade.

Älskog klädde tankan
uti blomsterskrud.
Klasarna i rankan
myste glädjens bud.

Hördes så de orden
över skapelsen:
"Sällhet gav jag jorden ...
mänskor, njuten den!"

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]