[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Opera i tre akter]

Opera i tre akter

text: Anna Maria Lenngren

Opera i tre akter

INNEHÅLL

En prins i Abyssinien
en ung prinsessas tycke vinner,
han mitt i pjäsen dör; men då till slut man hinner,
han av en gud får liv igen.

PROLOG

En musikant, som ger tecken att börja.

F Ö R S T A  A K T EN

PRINSEN, PRINSESSAN

PRINSESSAN

Vad sällhet!

PRINSEN

Ack, hur ömt oss kärlek vill förnöja!
Folk, gån med sång och dans att eder glädje röja!

KÖR

Låt oss med sång och dans vårt nit och glädje röja!

(kör och balett)

A N D R A  A K T EN

PRINSEN, PRINSESSAN

PRINSESSAN

Hur ljuvt!

(Ett krigsbuller höres, varav prinsessan blir förskräckt och dånar. Prinsen anfalles av sin fiende. Strid. Prinsen blir dödad.)

PRINSESSAN

Min prins!

PRINSEN

Ack!

PRINSESSAN

Vad?

PRINSEN

Jag dör ...

PRINSESSAN

Ack så grymma kval!
Folk, tyden ömt vår sorg med sång och med en bal!

(Kör och balett. En marsch slutar andra akten.)

T R E D J E  A K T EN

APOLLO i en sky, som sänkes genom taket.

APOLLO (till prinsen)

Jag ger dig liv på nytt.

PRINSEN

Vad underverk!

PRINSESSAN

Vad lycka!

BÄGGE

Folk, gån med sång och dans att denna dagen smycka!

(Kör och balett sluta spektaklet)

(1783)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]