[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Min levnads mål]

Min levnads mål

text: Anna Maria Lenngren

Min levnads mål

        På fältet, där blodströmmar rinna,
        tror krigarn sin lycka att finna.
Dit ilar han, säker att äran det bjöd,
            och finner sin död.

        På havets förrädiska bölja
        sin åtrå vill sjömannen följa:
han trotsar för vinning båd´ faror och nöd
            och finner sin död.

        Så dåraktig håg mig ej driver:
        i stillhet jag hemma förbliver,
för namn och för pengar ej himlen oss böd
            att söka vår död.

        Ej lagrar och mynt mig betunga:
        jag lever att dricka och sjunga ...
I Lydias sköte mig sällheten böd
            att söka min död.
(1795)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]