[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[QUID LEVIUS PLUMA]

QUID LEVIUS PLUMA

text: Anna Maria Lenngren

QUID LEVIUS PLUMA

Vad är lättare än fjäder?
Dammet, som med vädret far.
Vad är lättare än väder?
Kvinnohjärtat, blir mitt svar.
(1788)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]