[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Gossen och leksakerna]

Gossen och leksakerna

text: Anna Maria Lenngren

Gossen och leksakerna


En liten pilt jag bygga såg
ett skepp av flarn med flagg och tåg...
Ack vad det fröjdade den lilla!
Kom så en högvis trumpen man
och skepp och flagg en dårskap fann,
beviste det - all fröjd försvann.
Ack, vad den vise gjorde illa!

Till nya löjen gossen lopp...
I skålen såpan löstes opp,
och bubblan flög så präktigt skiftad.
Den vise skrek: »vad uselhet -
se bilden av din dödlighet!»
Och bubblan sjönk, och gossen grät.
Vi blev hans glädje så förgiftad?

I överkloke i vår värld,
hur liten tack den nit är värd
att sanningsglaset för oss hålla,
att gillra med förnuftets garn!
O, lämnen oss - vi äro barn -
och våra lekverk och vårt flarn
låt oss i ostört lugn behålla!
(1798)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]