[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Lycklig den!]

Lycklig den!

text: Anna Maria Lenngren

Lycklig den!

Lycklig den, med sorgfritt hjärta
      fridsamt hälsar morgonen
och förutan ångerns smärta
      åter skådar aftonen!

Lycklig den, vars levnad flyter
      bäckens lugna bölja lik
och, fast lyckans ynnest tryter,
      är av egna dygder rik!

Lycklig den, som orädd lyder,
      när hans sista timme slår,
och vars grav en blomma pryder,
      vattnad av en ömhetstår!
(1795)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]