[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Herrns och fruns morgonkonversation]

Herrns och fruns morgonkonversation

text: Anna Maria Lenngren

Herrns och fruns morgonkonversation

Frun.   Nå vår supé den var ju fin?
           I bästa smak allt arrangerat
           och dekorerat,
           väl eklärerat,
           syperbt serverat!
Herrn.  Och huset rätt nu ruinerat!
Frun.   Bevars, vad gör elak min!
           Vi se ju folk av första klassen?
           Ett hus som vårt, av bästa ton ...
           man måste ...
Herrn.  Å, ja visst ... Men kassan ...
           Jag blir bankrutt, jag gör cession!
Frun.   Gör det, gör det, mitt hjärta lilla,
           men duktigt, med förstånd och plan ...
           Du vet, att mången här i stan
           sig därutav ej funnit illa.
Herrn.  Men krångel, svek, bedrägeri ...
           Man blir till skam på torg och gata.
Frun.   Bah, det där rusket går förbi ...
           Låt folket ha sin tid att prata
                 Tro mina ord:
                 konkursen gjord,
           som förr vi hålla loge och ekipage och bord
                 och göra fienderna flata.
Herrn.  Ja ja, du kan ha rätt, Agatha!
           (1814)
[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]