[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Försök till en visa i anakreons stil]

Försök till en visa i anakreons stil

text: Anna Maria Lenngren

Försök till en visa i anakreons stil

Tag hit min lyra ... jag vill sjunga
om kärleken och druvans saft!
Än äro mina känslor unga
och ännu glad min bildningskraft.

Än kan jag utan möda hinna
den ystra flickans lätta språng,
än kan jag hennes blickar vinna
och än behaga med min sång.

Än kan jag Bacchi söner lära
att kämpa i ett dryckeslag,
ur striden segerkransen bära,
av ruset kär, men aldrig svag.

Men snart den fröjd mig ödet unnat,
skall överge mig stackars man,
och jag skall säga: "Jag har kunnat!"
för detta lyckliga: "Jag kan!"
(1791)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]