[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Mannens sista vilja]

Mannens sista vilja

text: Anna Maria Lenngren

Mannens sista vilja

Mannen:
 

Min kära hustru, hör,
Du skall ditt löfte giva:
Svär på att, när jag dör,
Ej Peters maka bliva!
Min sista vilja, lyd dock den -
Jag eljest säkert går igen!

Hustrun:

Dö, kära man, i ro!
Mig skall ej lydnad tryta:
Jag svär, vid Gud och tro,
Att ej mitt löfte bryta!
Nej, aldrig nånsin tar jag Per -
Med Sven jag re'n förlovad är.
(1793)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]