E-mail
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
Samlade skaldeförsök
Original
Imitationer översättningar
Projekt Runeberg
Anna Maria Lenngren

Adams och Evas första morgonsång
Agnes - fragment
Andarna
Anders och Köks-Kajsa
Andra tyger, andra seder
Bacchus på riksdagen
Berget och poeten
Biet och duvan
Biografi
Björndansen
Boken
Bordvisa
Bordvisa för gifta männer
Bröststycke
Buketten
Dagbok
Dansen
Danska sånggudinnan till den svenska
De små på landet
De tre novitierna
Den elaka drömmen
Den förnöjde epikurén
Den glada festen
Den glade sansculotten
Den kurerade svartsjuke
Den lille ljugaren
Den lilla tiggarflickan
Den lärde
Den mödosamma världen
Den olycklige i kärlek
Den välvise
Den är lycksalig!
Det förflugna ordet
Det förhastade löftet
Det första ordet
Det högtförnäma äkta paret
Dialog
Dialog på källaren
Distraktion
Dröm
Dygden och visheten
Döden och jag
Eklog - den 1 november 1796
Elegi
En blick på graven
En mans gravskrift över sina tvenne hustrur
En sannfärdig historia
Engelska vagnen
Epigrammer
Epitafer
Ett gott råd är bättre än penningar
Ett sätt att göra herdakväden
Farbror Staffan
Fosterfadern
Fröken Juliana
Fröken Lise
Fästmön
Förnöjsamheten
Förr och nu
Försök till en visa i anakreons stil
Gaskognisk berättelse
Gengångaren
Gossen och leksakerna
Grev Bernhards bröllop
Grevinnans besök
Gubben
Gubben Didrik
Gumman
Gunilds glasögon
Göternas utvandring
Hans Knapp
Hans nåds morgonsömn
Herr Grälberg
Herrns och fruns morgonkonversation
Hjorten och kaninen
Häckburen
Hymn
Infall
Intet ord i laget
Invokation
Jag har hört sägas
Jo, jo, det går så!
Julklapp till Magister Sprätt
Kalaset
Katten och papegojan
Klagan och tröst
Kontrasten
Kritik
Kyrkogården
Källan
Kärleken och dårskapen
Könets fyra åldrar
Liknelsen
Livets korthet
Lovsång till Bacchus
Lukas
Lyckan råkar man
Lycklig den!
Lycksaligheten
Mamsell Lisa
Mannens fyra åldrar
Mannens sista vilja
Medelåldern
Medicinskt rön
Min levnads mål
Min salig hustru
Min salig man
Min sällhet
Min vilja
Minnesvården
Mirza
Misstaget
Mor och dotter
Moster Agnetas klagan
Myntets fyra åldrar
Mårten Holk
Måttlighetens skål
Notifikation
Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon
När
Oförtänkt svar på frågan
Opera i tre akter
Operan
Ordets egentliga förstånd
Orfeus
Pojkarna
Porträtterna
Probatum est
Quid levius pluma
Reflexion
Rosalie
Rosen utan törnen
Rågeten och hennes son
Saga
Saknaden
Sammetsrocken och örngottet
Samtal mellan doktorn och patienten
Skepparen och skeppsredaren
Skrifvet till bords, då olyckan hände
Skuggorna
Slottet och kojan
Stockholmsvåren
Strutsen
Styvmodern
Sång i ett glatt sällskap
Sällheten
Tacksägelseskål
Tavlan
Tekonseljen
Testamentet
Till ...
Till en astronom
Till en girig
Till en ung flicka
Till fru ***, som är rädd för ormbett
Till Isabelle
Till Lise
Till Mamsell S***
Till min frack
Till ungdomen
Tillämpningen
Toaletten
Törst-släckningen
Upptäckt
Vadet
Var ålder har sitt skick
Varningen
Vauxhallen
Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet
Vid tillfället av den bedrövliga händelsen
Vintervisa
Visa om paradiset
Vännen i nöden
Ålderdomströsten
Årstiderna
Ändå någon olyckligare
Änkan
Äreporten
Öfver en enögd skönhet
Öfver ett monument
Öfver kärleken i Orphée
Över min pappa
Över sagan om "Byxorna" av Leopold

Carl Snoilsky:
En afton hos fru Lenngren
Borgmästaren i Uppsala
Äreporten

[topp]

[tillbaks]

Dagens Visa - text och midi
Den glada festen
När
Pojkarne
Styvmodern

[topp]

[tillbaks]