[text- och diktarkivet] Information om var och en av dikterna [tillbaks]

Saga Myntets fyra åldrar Vadet
Berget och poeten Den kurerade svartsjuke Operan
Distraktion Äreporten Till min frack
Lyckan råkar man Orfeus Andarna
De tre novitierna Medelåldern Ett gott råd är bättre än penningar
Könets fyra åldrar Mannens fyra åldrar Styvmodern
Måttlighetens skål Den lärde Rosen utan törnen
Liknelsen Göternas utvandring Sällheten
Det förhastade löftet Opera i tre akter Vännen i nöden
Gaskognisk berättelse Rågeten och hennes son Det första ordet
Öfver en enögd skönhet Biet och duvan Danska sånggudinnan till den svenska
Skepparen och skeppsredaren Min levnads mål Min vilja
Den glade sansculotten Quid levius pluma Sammetsrocken och örngottet
Dialog Strutsen En mans gravskrift över sina tvenne hustrur
[topp] [text- och diktarkivet] [tillbaks]