[text- och diktarkivet] Anna Maria Lenngren
levnadsteckning
[tillbaks]

Invokation Några ord till min kära dotter, ifall jag hade någon Den glada festen
Gumman Pojkarna Den lilla tiggarflickan
Kärleken och dårskapen Buketten Eklog - den 1 november 1796
Gossen och leksakerna Hymn Adams och Evas första morgonsång
En blick på graven Lycklig den! Kyrkogården
Källan Slottet och kojan Lycksaligheten
De små på landet Katten och papegojan Dansen
Andra tyger, andra seder Björndansen Grevinnans besök
Mor och dotter Dröm Det högtförnäma äkta paret
Fröken Lise Toaletten Till en girig
Porträtterna Fästmön Stockholmsvåren
Min salig man Fröken Juliana Tavlan
Kontrasten Varningen Ålderdomströsten
Grev Bernhards bröllop Rosalie Den välvise
Misstaget Moster Agnetas klagan Min salig hustru
Vauxhallen Mirza Herrns och fruns morgonkonversation
Hans nåds morgonsömn Medicinskt rön Dialog på källaren
Kalaset Gubben Testamentet
Herr Grälberg Biografi Försök till en visa i anakreons stil
Mannens sista vilja Gengångaren Häckburen
Till en ung flicka Jag har så hört sägas Törst-släckningen
Elegi Öfver kärleken i Orphée Ett sätt att göra herdakväden
Bordvisa Bordvisa för gifta männer Minnesvården
Änkan Engelska vagnen Öfver ett monument
Sång i ett glatt sällskap Tillämpningen Ordets egentliga förstånd
Hans Knapp Boken Den elaka drömmen
Skrifvet till bords, då olyckan hände Julklapp till Magister Sprätt Reflexion
Farbror Staffan Dagbok Den olycklige i kärlek
Infall Epitafer Epigrammer
Epigrammer Probatum est Tekonseljen
Vintervisa Förnöjsamheten Till Mamsell S***
Saknaden Bröststycke Mamsell Lisa
Den är lycksalig! Fosterfadern Hjorten och kaninen
Årstiderna Till en astronom Gubben Didrik
Lukas Mårten Holk Den mödosamma världen
Förr och nu Vid tillfället av den bedrövliga händelsen Över min pappa
Visa om paradiset Bacchus på riksdagen Intet ord i laget
Min sällhet Till ... Till ungdomen
Det förflugna ordet Den förnöjde epikurén Lovsång till Bacchus
Tacksägelseskål Dygden och visheten Döden och jag
Till Isabelle Klagan och tröst Jo, jo, det går så!
Notifikation Var ålder har sitt skick Upptäckt
En sannfärdig historia Över sagan om Byxorna av Leopold Agnes - fragment
Ändå någon olyckligare Vers, funnen på en sovstol, tillhörig en viss poet Till Lise
Kritik Den lille ljugaren Samtal mellan doktorn och patienten
Skuggorna Livets korthet Gunilds glasögon
Oförtänkt svar på frågan Till fru ***, som är rädd för ormbett När
Anders och Köks-Kajsa
[topp] [text- och diktarkivet] [tillbaks]