[tillbaks till C. M. Bellman]

melodin i midi format
repetera automatiskt på
 

N:o 81

FREDMANS EPISTEL

Till Grälmakar Löfberg i Stärbhuset vid Dantobommen,

diktad vid Graven.

 

Dedicerad till Doctor Blad.

Märk hur' vår skugga, märk Movitz Mon Frere!
  Inom ett mörker sig slutar,
Hur Guld och Purpur i Skoveln, den där,
  Byts till grus och klutar.
Vinkar Charon från sin brusande älv,
Och tre gånger sen Dödgrävaren själv
  Mer du din druva ej kryster.
Därföre Movitz kom hjälp mig och välv
  Gravsten över vår Syster.
 

Ack längtansvärda och bortskymda skjul,
  Under de susande grenar,
Där Tid och Döden en skönhet och ful
  Till ett stoft förenar!
Till dig aldrig Avund sökt någon stig,
Lyckan, eljest uti flykten så vig,
  Aldrig kring Grifterna ilar.
Ovän där väpnad, vad synes väl dig?
  Bryter fromt sina pilar.
 

Lillklockan klämtar till Storklockans dön,
  Lövad står Kantorn i porten;
Och vid de skrålande Gossarnas bön,
  Helgar denna orten.
Vägen opp till Templets griftprydda stad
Trampas mellan Rosors gulnade blad,
  Multnade Plankor och Bårar;
Till dess den långa och svartklädda rad,
  Djupt sig bugar med tårar.
 

Så gick till vila, från Slagsmål och Bal,
  Grälmakar Löfberg, din maka;
Där, dit åt gräset långhalsig och smal,
  Du än glor tilbaka.
Hon från Dantobommen skildes i dag,
Och med Henne alla lustiga lag;
  Vem skall nu Flaskan befalla.
Torstig var hon och uttorstig är jag;
  Vi ä torstiga alla.

[tillbaks till C. M. Bellman] | [topp] | [text start]