[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Tavlan

Till fröken***
text: Anna Maria Lenngren

Se en skogspark och en sjö,
sol och måne där i grunden ...
fåglar kring den blåa runden!
Se på ängens slagna hö,
svanen simmande i vassen,
fiskarn lutad vid sitt nät!
Se hur under tunga lassen
dragarn släpar sina fjät!
Se hur rask i arbetsvärmen
kullan rör sin starka kropp ...
Se den blekta linntygsärmen
intill axeln vecklad opp!
Se på flickan, där vid stacken,
i korsetten av kalmink,
kinden röd av hälsans smink,
hatten halkad ner på nacken!
Se de raska pojkarne,
se på den, som vässer lian ...
Men vartill den litanian
av vad allt här är att se?
Skogen, himlen, sjön och stranden,
fåglar, människor och djur,
allt är sanning och natur,
allting prisar mästarhanden.

Måtte ni, så späd och täck,
som så lärt naturen måla,
denna svaga härmning tåla
av min penna och mitt bläck!

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]