[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Kärleken och dårskapen

text: Anna Maria Lenngren

Gudaskaran i all gamman
efter slutat lottospel
satt en kulen kväll tillsamman
vid en brasa av kanel.

Jofur tummade på åskan,
sorgfri mellan skål och vägg,
drack med iver och i brådskan
spillde nektar i sitt skägg.

Juno värmde sina fötter,
fina, retliga och små,
knaprade på pepparnötter,
smekte moppa då och då.

Venus knypplade manschetter,
till julafton något spratt.
Gracerna på taburetter
var en vid sin båge satt.

Mars, som ögnade gazetten,
stötte hatten på tre kvart,
skrek, förtjust, till gudaätten:
"Bravo, bravo Bonaparte!"

Herr Vulkan, att maka bränder,
stod med eldtången i hand,
svor emellan sina tänder
på herr översten ibland.

Bacchus skalkade i yran,
glättig, vek och känsloöm.
Febus gnolade vid lyran:
"Goda gosse, glaset töm!"

Merkur, sysslolös ej heller,
gav ut order till supén.
Astrild sög på karameller
och red käpp på kaducén.

Gamla fröken med egiden
höll ett kort och lämpligt tal
över pojkar nu för tiden
utan aga och moral ...

Men så när jag satt åsido
att också en annan pilt
sprang på golvet med Kupido
och for fram än mera vilt:

Det var Dårskapen, en broder
till hans lilla kärlighet,
alstrad utav samma moder,
men en skurk ... som var man vet.

Först en lek och så en träta ...
mellan pojkar vanlig sed!
Lilla Astrild fick ej äta
karamellerna i fred.

Lugg och knuff i hår och huv´en,
tapper strid och ömkligt slut:
Dårskapen - vad tycks - den luven
klöste Astrilds ögon ut.

Skrik i tak, alarm och väsen,
svimning, eau-de-luce och gnäll ...
Flux i första åkarschäsen
efter gudarnes Acrel!

Ryck på axeln, svaren korta ...
Venus skrek: "Finns intet råd?" -
"Ingen hjälp ... pupillen borta:
pojken blir stenblind, ers nåd!"

Venus grät, och gudaskaran
svor åt Dårskap hämnd och död.
Syndarn skalv. Men mitt i faran
överguden tystnad bjöd.

"Blodig hämnd," så föllo orden,
"gör ej skadan mindre stor.
Straffet blir: att han på jorden
leda skall sin blinde bror!"

Ära, för de högas välde,
Jupiter i all respekt,
men när denna dom han fällde,
visst var gubben litet knäckt!
(1797)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]