[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Mamsell Lisa

text: Anna Maria Lenngren

Lisa fyllde sjutton år
sista måndan i oktober ...
Småtäck möja: gullgult hår,
      kindben som cinnober!
Plirögd, snett och pinligt smal,
bland de sköna hon sig räknar,
      full med fräknar,
skär och gäll i röst och tal.

Flickan har en fattlig själ
- snällhet henne visst ej tryter -
knypplar uddar tämligt väl
      och försvarligt knyter,
stickar, som ej någon kan,
fyra hälar på strumpfoten:
      månn´ i noten
hon ej fiskar snart en man?

Hon på vauxhalln då och då
gör effekt vid vaxljusskenet ...
band om håret, coquelicot,
      lånat ifrån benet!
Smutsigt grann med krams och skräp,
tofsen utur hönsens boning!
      Utan skoning
både kjortel, rock och släp!

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]