[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Bacchus på riksdagen]

Bacchus på riksdagen

text: Anna Maria Lenngren

Bacchus på riksdagen

Bacchus, vald till riksdagsman
utav nöjets bröder,
genast allas röster vann
ifrån norr till söder.

Gubben, mäktig i kredit,
van att influera,
kom med stora planer hit,
liksom många flera.

Gammalt gräl med rubb och stubb
ville han förstöra,
vandrade på Greiffens klubb,
folkets ton att höra.

En gång hördes en motion
in på sena natten
om till vilken proportion
arrak tags till vatten.

"Intet vatten ... flärd och svek ...
saken läggs på bordet!"
skrek en var. Och Bacchus skrek:
"Lägges under bordet!"

Vattnets bruk - höll Bacchus för
och drog så ur proppen -
blott förslappar och förstör
riks- och mänskokroppen.

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]