[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Till ungdomen

text: Anna Maria Lenngren

Ungdom, du vars hjärta hyser
känslan i sin livlighet,
än dig glädjens fackla lyser,
men betänk dess flyktighet!
Snart de sälla åren slutas,
snart går nöjets tid förbi ...
det dig skänktes för att njutas:
skynda då att lycklig bli!

Ömma känslor, lek och löjen
ej för alltid bli din lott:
snart av alla dina nöjen
minnet är dig övrigt blott.
Snart skall du, som tusen andra
tvär och trumpen mot var man,
avundsjuk de nöjen klandra,
som du själv ej njuta kan.

Rys, att komma skall den dagen,
då du, bräcklig, trött och kall,
själv av kärleken bedragen,
flickans hopp bedraga skall!
Fåfängt, för att tycke vinna,
du vill synas ung och kry:
man skall blott dig löjlig finna
och dess mer ditt sällskap fly.

Förr än denna åldern nalkas
till ditt hjärta med sin is,
förr än blodet hos dig svalkas,
lev och sjung till nöjets pris!
Medan än du värdet känner
av dess dyra ögonblick,
gör dig glad med dina vänner,
sjung och tag ditt glas och drick!
(1789)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]