[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

Toaletten

text: Anna Maria Lenngren

Hurtigt puderkappan fram,
nåden till conquéte skall smyckas.
Se, Susanna med sin kam ...
Gud, låt koeffyren lyckas!

Sjunkna ögon, vrångt humör,
liten tryckning av hektiken,
bakvänt allt vad tossan gör,
tårar över spanska tiken.

Jänk i spegeln, fjäll och fnas,
skrynkor i bronserad panna,
näsa med familjefras ...
sura miner åt Susanna.

Upptåg utan tal och mått,
ändring, missförstånd och feber,
halsen gul och håret grått,
harm, vapörer och kobeber.

Kork och blyvitt och karmin:
bara ungdom uppå skinnet ...
litet mera nådig min,
mera lättnad uti sinnet.

Små försök till skick och air ...
doux-souiren äntligt funnen;
snörp på läppen här och där
för vakanserna i munnen.

Skira gaser, åldrig barm
i process med bröstbuketten,
naken, men förvissnad arm,
glans och prakt i braceletten.

Äntlig nåden färdig är:
ingenting i flärden fattas ...
Fjolla, vad du haft besvär
att av vettigt folk beskrattas!
(1797)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]