[text- och diktarkivet]
[tillbaks]
[Till en girig]

Till en girig

text: Anna Maria Lenngren

Till en girig

    När sänkta rullgardin
    gör rummet kvavt och täppt,
    när doktorn, mörk till min,
    ger inga fler recept,
när vakmadam uti strumplästen
kring sängen tassar tyst och fort
och yrkar samvetsöm på prästen,
ack, Blunt ... då är det med dig gjort!

    Snart kyrkans räkningar
    kvitteras för din mull.
    Snart glupska arvingar
    beskatta ditt schatull.
När bästa rhenska vin skall flöda
uppå ditt gravöl för slikt pack,
ack, lönte det väl då din möda
att själv du alltid vatten drack?

    Nej, Blunt, hör sanningen!
    Än är du icke sjuk ...
    ge luft åt penningen,
    låt kamma din peruk!
Gör dig en rolig stund i världen ...
Vet, att till allt det mynt du spar,
när sen du far den sista färden,
du lämnar ändå nyckeln kvar!
(1795)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]