[text- och diktarkivet]
[tillbaks]

En sannfärdig historia

text: Anna Maria Lenngren

  Utav en man, vars tal bör ej i tvivel sättas,
  jag denna händelse på rosa hört berättas,
  som nu för mera smak skall uppå vers bli gjord.
    Hör nu på mannnens egna ord:
"Det var för några år uppå en vacker dag
    som jag det nöjet ville smaka
    att åka skridsko några tag
    - ty däri excellerar jag. -
Men när jag kom till vägs, jag ville ej tillbaka,
    jag åkte hurtigt några mil
    liksom en pil;
men ett, tu, tre begynte isen braka,
    för fötterna det lät kras, kras,
    och jag i hålet for bus bas.
    Jag under isen simmade
    men kunde ej det hålet hitta,
    det hål, där jag ur världen gick.
    Jag sökte om och svor ... regera och besitta,
    men ingen skymt av hålet fick;
vad var att göra då i så förtvivlat skick?
    Jag sökte hela dan och natten,
    tills äntlig jag beslöt att låta allt bero
    och helt förnuftig ge mig ro
    till våren och till öppet vatten."
(1783)

[topp]
[text- och diktarkivet]
[tillbaks]