[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 sep 23

melodin i midi format
Martin Koch(1882-1940) är känd för visorna Lyckan och Blomman. Men han är en av pionjärerna bland arbetarförfattarna på prosans område. Han kom inte från arbetarklassen själv, men han skrev den första betydande och verkliga arbetarromanen. Året 1916 kom mästerverket Guds vackra värld ut.
----- [tillbaks] -----


BLOMMAN
musik: Martin Koch

När vår Herre gör en blomma,
gör Han stängeln mjuk och fin,
sedan sätter Han små blader där uppå.
Sedan tar Hans starkhets hand
all jordens färg och dunkla must,
och se´n blåser Han sin ande in däri.
Då står blomman där och lyser
med de kärleksrika färger klara,
kommen ur Guds egen hand
att vara oss till fröjd.
Blomma! Blomma!
Var mitt hjärtas fröjd!

När vår Herre gör en flicka,
gör Han nog på samma vis,
först en vacker liten kropp, så mjuk och len.
Sedan tar Hans starkhets hand
från jord och himmel färg och ljus,
och Han blandar dem och skapar hennes själ.
Då står flickan där och lyser
bland de andra Herrans blomster klara,
kommen ur Guds egen hand
att vara oss till tröst -
Flicka! Blomma!
Var mitt hjärtas tröst!

text: Martin Koch

[tillbaks] | [topp] | [text start]