[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 sep 25

melodin i midi format
Om man räknar bort de traditionsfyllda sångerna (här i negativ betydelse) Internationalen och Arbetets söner är denna sång nummer ett inom reformistisk svensk arbetarrörelse. En rödgardistmarch som sedan blir "Die Arbeiter von Wien" 1934. Och sedan kom den till Norge och nu i den här formen översatt till svenska från norskan. Vid Olof Palmes minnesstund valdes Internationalen bort med hänsyn till det utländska inslaget bland publiken. I stället valdes Vi bygger landet. som unisont sånginslag. Kanske en dag om Tony Blairs inflytande tar över svensk socialdemokrati på allvar, kanske denna sång avlutar partikongresserna.
----- [tillbaks] -----


Vi bygger landet
musik: Samuil Jakovlevitj Pokrass
rysk rödgardistmarsch

Vi bygger landet i gärning och ord,
röjer dess tegar och plöjer dess jord.
Vi bärgar skörden som åkrarna gav,
timret ur skogen och fångsten ur hav.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Malmen ur berget och milornas kol
stöpte vi järn av och smidde till stål.
Fiskarens koja och torparens hem
röjde vi plats för och timrade dem.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Vi är fabrikens och plogarnas män,
vi reste bygden och värnade den.
Vi är de kvinnor som bördorna bar,
skapade lyckan och höll henne kvar.

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

Hör hur det sjunger från rem och pistong,
hör hur det växer till arbetets sång,
susar från axen av gulnande säd,
stiger i klangen från släggor och städ:

Vi är de tusenden som bygger landet,
vi bar det fram i nöd och strid,
i trots och längtan,
i svält och armod
nu bygger vi den nya tid.

text: Arne Paasche Aasen
svensk text: Karl Fredriksson

[tillbaks] | [topp] | [text start]