[tillbaks] | [till visan]

Dagens visa
1998 sep 28

melodin i midi format
Om visan:
"I Hedborns visa bor en gud; det är livets högsta idé som fostras i denna vagga; tron och kärleken vaggar den..." (Leonhard Fredrik Rääf, samtida)
"folkvisans son och personliga fortsättning --- Alltid trogen sin anborna instinkt för det enkla, det omedelbart från den inre och yttre naturen tagna", åstadkom han, att "diktens verklighet hädanefter trädde alltmer i stället för diktens theori". (P.D.A. Atterbom, samtida).
"Det är Bellman i folkviseton. Det är en idyll med realistiska detaljer och mörka framtids- och sagoperspektiv: lindormen på stenen, trollen i skogen. Men varken troll eller lindorm förmå att störa denna idyll." Torsten Fogelqvist
----- [tillbaks] -----


Ute blåser sommarvind. (Vaggvisa)

Ute blåser sommarvind,
göken gal i högan lind.
Mor hon går på grönan äng,
bäddar barnet blomstersäng,
strör långa rader
utav ros och blader.

Ängen står så gul och grön,
solen stänker guld i sjön,
bäcken rinner tyst och sval
mellan viden, asp och al.
Bror bygger dammar
åt sin såg och hammar.

Syster sopar stugan ren,
sätter löv i taket sen.
Uppå golvet skall hon så
liljor och konvaljer små,
rosor så rara:
där skall barnet vara.

Skeppet gungar lätt på våg
med sitt segel, mast och tåg,
gångar sig åt främmand´ land
hämtar barnet pärleband,
kjortel av siden,
skor med granna smiden.

Lilla gula gåsen ung,
len liksom en silkespung,
ror med moder sin i säv,
pillar vingen med sin näv.
Vallherden vilar
vid sitt horn och pilar.

Lindorm solar sig på sten,
som ett sammet vit och len
vill i barnets vagga gå,
men det skall han aldrig få
han skall bli bunden,
uti gröna lunden.

Trollet sitter vid sin vägg,
kammar ut sitt silverskägg,
sjunger vid den gråa häll:
"Liten kind, kom hit i kväll!
Dig vill jag lova
under guldås sova."

Far han gjordar om sitt liv
sitt bälte och sin blanka kniv,
tar järnsporrar på sin sko,
rider över berg och mo,
trollet att förstöra,
som vill barnet röra.

Snart är liten kind en man;
gångarn grå då sadlar han,
tager brynja, svärd och spjut,
och i kamp han rider ut,
spänner sitt bälte,
strider som en hjälte.

För en flicka sjunges sista versen så:

Liten fager jungfru opp
växer fort som rosens knopp;
virkar sen åt ungersven
kappan blå och får igen
fästring och spänne
och guldspann på änne.

text: Samuel Johan Hedborn(1783-1849) musik: folkvisa

[tillbaks] | [topp] | [text start]